Cơ quan chức năng xử lý hơn hàng ngàn vụ vi phạm vệ sinh môi trường

Năm tháng qua, các cơ quan chức năng đã xử lý 1349 vụ vi phạm quy định về vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt 33,4 tỷ đồng.
Tổng cục Thống kê cho hut ham cau thu dau mot biết tính chung 5 tháng, cả nước đã phát hiện 2274 vụ vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, trong đó xử lý 1349 vụ với tổng số tiền phạt 33,4 tỷ đồng.
Theo như hut ham cau nam tan uyen biết, Nghị định Số 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngày 14/11/2013, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:
Phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.
Ngoài ra, hut ham cau di an còn biết cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định này hoặc các Nghị định có liên quan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét